Ingen av veilederne er ansatt hos Universets Kilde. Hver enkelt veileder er selv ansvarlig for eventuelle råd og veiledning som gis av veilederne tilknyttet Universets Kilde. Vi tar gjerne imot ris og ros.

Verken medarbeiderne eller eier av Universets Kilde kan stilles direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av veilederne tilknyttet nettstedet. Svarene du får gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt. Tarot og spåing må ansees som underholdning.

Det er 18 års aldersgrense for å ringe våre tjenester.

 

Etikk

Av etiske årsaker går vi ikke inn på helserelaterte spørsmål, sykdom eller død.

 

Nyttige telefonnummer man kan ringe:

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpen)

Mental Helses Hjelpetelfon: 116 123 (døgnåpen)

Angst-ringen hjelp til selvhjelp: 22 22 35 30 (man 18-20, ons 10-13 og 19-21)