24. mai, 2019

Å stå opp for seg selv er aldri feil!

 

Det å stå opp for seg selv og kreve det du har rett på er aldri feil. Når du begynner å stå opp for deg selv, ja da skjer det magi. Du får en styrke som er helt utrolig og så får du støtte fra de som vil deg godt. Ta imot all hjelp og støtte du får, ikke tenk at det er noen som vil utnytte deg eller gjør det for egen vinning. Stol på at det du får er noe du er verd.
Om du er 20 eller 70, så er det aldri for seint til å begynne å stå opp for deg selv, det er livsviktig å sette seg selv og sine behov først. Ikke for å være egoistisk, men for at du fortjener det. ❤