8. mai, 2019

Syv beger og Ypperste Presten, onsdag 8.mai 2019

Syv beger og Ypperste Presten.

Du står ovenfor en del valg og muligheter, men det er mange om og men, tvil og illusjoner.

Du legger stor vekt på ytre detaljer og kan være mer opptatt av hva andre synes og mener, og å opprettholde en form for status quo.