5. jun, 2019

Begrenes Ess og Åtte sverd onsdag 5.juni 2019

Begrenes Ess og Åtte sverd

I dag handler kortene om blokkeringer eller sperringer som skyldes følelsesmessig stress og eller en følelse av på en måte å være oppbrukt. Man føler seg mentalt fanget i en felle og ute av stand til å komme seg løs. Man klarer ikke å se noen løsning på problemene. Ved å tenke over tingene på en ny måte vil det hjelpe på evnen til å løsne lenkene.