22. jun, 2019

Ni sverd og Rettferdighet lørdag 22.juni 2019

Ni sverd og Rettferdighet

I dag handler det om å revurdere gamle holdninger, atferdsmønstre og tankemønstre. Ved å frigjøre deg fra dette som gir stress, bekymringer frykt og angst,, kommer harmonien til å bli gjenopprettet. Ved å ta denne avgjørelsen vil du muligens se at mesteparten av dine negative hendelser er selvskapt. Husk at det du sender ut mentalt eller fysisk kommer tilbake til deg selv igjen.