1. jul, 2019

Fem mynter og Ni staver mandag 1.juli 2019

Fem mynter og Ni staver

I dag handler kortene om at man er i en situasjon hvor økonomien er redusert ifht arbeidsledighet, langtidssykemeldt etc. Vanskelighetene og den kampen man står i har slitt ned optimismen din. Du går og føler på en stor usikkerhet og er tappet for energi. Det er viktig at du ikke tviler på din egen styrke og handlekraft. En eller annen form for meditasjon bør kunne hjelpe på å få roet ned sinnet og det mentale stresset.