26. jul, 2019

Begrenes Prinsesse og Sverdenes Ridder fredag 26.juli 2019

Begrenes Prinsesse og Sverdenes Ridder

I dag forteller kortene at du bør ha økt fokus på oppmerksomheten og følelsene dine. Dine kreative eller intuitive impulser våkner nå til liv, og de kommer mest sannsynlig til uttrykk gjennom drømmene dine. Selv om dette er i startfasen vil forandringene skje raskt, og det kan komme litt overraskende og brått på deg. Vær derfor oppmerksom så du ikke gjør/handler ubetenksomt.