6. aug, 2019

Tre staver og Stjernen tirsdag 6.august 2019

Tre staver og Stjernen

I dag handler kortene om nye muligheter og suksess som kommer din vei. Disse mulighetene som nå kommer har med tidligere ferdigheter, erfaringer og engasjement å gjøre, og  som du nå kan bygge videre på eller utvikle. Du skaffer deg ny innsikt i det som ligger der fra før, og du vil se ting på en annen måte og i et klarere lys. Dette gir deg nytt håp og du får mer energi, vitaliteten kommer tilbake og horisonten din utvider seg.