21. aug, 2019

Fire mynter og Vognen onsdag 21.august 2019

Fir mynter og Vognen

I dag antyder kortene om en langsom men sikker fremgang i arbeidet ditt. Forbedringene og eller forfremmelsene vil være varige men skjer gradvis. Du har og fortsatt jobber hardt, og selvdisiplinen kan ha vært en hard kamp til tider, men den har lønt seg! Nå kan du endelig skimte seieren i sikte der fremme.