27. okt, 2019

Eneboeren og Skjebnehjulet søndag 27.oktober 2019

Eneboeren og Skjebnehjulet

I dag forteller kortene at det er behov for å trekke seg litt tilbake for å tenke, meditere og å gå innover i seg selv. Din skjebne kan du forandre på for å endre livssituasjonen din til det bedre. Er det noe i din livssituasjon du er misfornøyd med, eller trives du ikke der du er, så er det opp til deg å gjøre endringene. Søk gjerne råd og veiledning, men det er du som må gripe fatt i ting og gjøre jobben. Ta valget ditt og gjør de endringene som skal til, så vil du se at livskvaliteten din blir bedre, underlige ting, sammentreff og lykketreff kan forme skjebnen din til det bedre for deg fremover.

Ønsker du å vite mer om kortene, eller kunne du tenke deg en personlig reading? Våre dyktige veiledere / spåere er her for å hjelpe deg på veien videre.

Tlf: 210 40 700 / 820 98 400