23. jan, 2020

Dagens Tarotkort Sverd Kongen og Sverd Prinsen torsdag 23.januar 2020

Sverd Kongen og Sverd Prinsen

Kortene antyder at du muligens vil få/ stå ovefor sjokkerende opplysninger i en eller annen form, som får deg til å "dette av pinnen". Du bør da være rask i tankegangen og kunne svare/argumentere på en logisk og saklig måte. Det kan også være at du vil få et tilbud i en eller annen form som kommer brått på deg, og du bør da forsikre deg om og undersøke dette nærmere, så du ikke kaster deg inn i noe uten å vite hva det innebærer. Uansett hva det skulle dreie seg om bør du være litt obs og på vakt. Rådfør deg gjerne med noen før du gir deg i kast med noe som helst.

 

Ønsker du å se nærmere på din situasjon? Ring oss og våre dyktige spåere/veiledere hjelper deg videre.

For sentralbord og visabetaling: 210 40 700

For teletorg: 820 98 400