6. aug, 2020

Dagens Tarotkort Syv sverd og Åtte beger torsdag 6.august 2020

Syv sverd og Åtte beger

I dag antyder kortene at man har en manglende besluttsomhet, det er vanskelg å gå til handling, og man har rett og slett vanskelig for å bestemme seg seg for hva man skal eller bør gjøre. Denne situasjonen du befinner deg i ligger på det følelsesmessige planet, og det er en situasjon eller et forhold som er betydningsfullt for deg, men som viser seg å ikke være hva man trodde skulle være/bli eller hadde forestilt seg. Ting ser ut til å være både glatt og falskt og man føler at det hele er uvirkelig. Selv om det er vanskelig å ta valg eller å bestemme seg for hva man bør gjøre, kommer det klart frem at denne situasjonen eller forholdet ikke gjør deg godt og du har behov for å trekke deg bort. Det er nå på tide at du innser virkeligheten, og ikke fortsetter med fantasien og eller selvbedraget på at ting vil bli bedre, da dette tapper deg for energi og gjør deg rett og slett dårlig og utmattet.

Trenger du en personlig reading i din situasjon? Ring oss og våre dyktige og klarsynte veiledere hjelper deg på veien. Velkommen til en hyggelig samtale ❤

For sentralbord og visabetaling:  210 40 700

For teletorg:  820 98 400